Sommertræning april - oktober
 
Al træning foregår som udgangspunkt med start og slut fra Arena Assens. 
 
Mødetid og træningsdage:
Tirsdag: kl. 17.00 - 19.00 for alle - samt speciel hold for begyndere og C hold med turleder
Torsdag: kl. 17.00 - 19.00 for alle - samt speciel hold for begyndere og C hold med turleder
Lørdag: kl. 13.00 - 15.00 for alle

Mød op i god tid, senest 5 min. før afgang. Vi starter altid med information om dagens træning. 
Klubben har udpeget turledere, som har ansvar for  tilrettelæggelse og afvikling af træningsturen.
Af sikkerhedsmæssige grunde, må en gruppe aldrig køre ud med mere end maksimalt 20 ryttere.

Er der mere end 20 ryttere i en gruppe, deles den op i to, på én af følgende to måder:

  • Der kan enten deles lige over i to og udpeges en 2. turleder blandt de fremmødte.
  • Der kan køres samlet, men i to grupper med 100 meters afstand, som følger samme rute. Turlederen sidder i den forreste gruppe, og de stærkeste sidder med i den bagerste gruppe, således at én af disse kan køre frontgruppe op ved defekter o. lign. Der opsamles ved lyskryds, på bakker mm.
    Deltagerne cykler på eget ansvar.

Alle i gruppen er ansvarlige for, at der er en god stemning på hele turen.

Vi tager hensyn til hinanden, er opmærksomme og hjælper hinanden, også ved defekter eller uheld.

Vær opmærksom på, hvordan du selv kører og hold øje med de nærmeste omkring dig. Kør roligt. Undgå at slingre. Hold et jævnt tråd. Når der køres tæt i en gruppe, kan en undvigemanøvre ved et hul i vejen, en sten eller lignende være årsag til uheld.

Færdselsloven skal overholdes og alle følger turlederens anvisninger. Husk f.eks. at give turlederen besked, hvis du vælger at køre fra ruten.

Deltagerne skal anvende cykelhjelm.

Det anbefales at medbringe væske, måske lidt energi i form af f.eks. rosiner, bananer eller en energibar. Ha' også altid en ekstra slange med, hvis du skulle punktere.

MMA's grupper kører altid på de svagestes præmisser. Alle skal have glæde af turen. Har du gode ben, så brug dem, når turlederen giver løbet frit for spurter.

Ingen bliver efterladt på ruten - alle kommer med hjem

 

vores sponsorer logo