Vi begynder fælles for alle afdelinger og efterfølgende deler vi os op.
 
Fælles kan være kommentarer eller ønsker til arbejdet i bestyrelsen. Nye medlemmer til bestyrelsen. Fælles medlemsarrangement/event til sommer, evt nedsættelse af udvalg.

I de enkeltes afdelinger kan begynderhold, tovholdere og arbejdet i udvalgene være punkter der kan berøres. 

Da der er kaffe og kage må du meget gerne tilmelde dig her.
 
Vel mødt
Bestyrelsen
 

vores sponsorer logo