Klubmodul henter siden
Nyt fra løbeudvalgsformanden
Helle Klenum

  06.03.2022
  14:25

Hej venner

MultiMotion Assens afholdte forleden generalforsamling. I den forbindelse valgte Elisabeth at træde tilbage efter års tro tjeneste som bestyrelsesmedlem/budbringer/repræsentant for os løbere. - stor tak for din indsats Elisabeth.
En ny skulle vælges og til min store begejstring pegede pilen på mig…til trods for det kortvarig lignede optræk til kampvalg, endte jeg med enstemmig valg. Det er jeg glad for og vil gøre mit til at leve op til alles tillid.
Vores hidtidige løbeudvalg, bestående af Elisabeth, Knud og mig kører videre, dog vil det være fint om enkelte yderligere er med, hvorfor interesserede opfordres til at melde sig. Jungletrommerne vil vide at Karsten og Jeppe måske kan overtales ???? andre er så absolut også velkomne.
Det er løbeudvalget der står for aktiviteter og aktivitetstiltag blandt os. Aktiviteter og tiltag som forventes/afstemmes at have bundklang, engagement og deltagelse fra et minimum af os.
Løbeudvalget vil typisk være tovholder på aktiviteter men ikke “Tordenskjolds soldater” på selve afviklingen. Vil vil løbende opfordre til at bidrage.
Min yderligere specifikke rolle er at bringe ønsker om økonomi og løbende update til bestyrelsen og visa versa.
PS minder om at det nyligt aflagte årsregnskab igen bar præg af at man i klubben ikke seriøst magter at få nedbragt formuen…så der må gerne tænkes stort ??????
Jeg tager initiativ til at udvalget mødes snarest.
Vores FB side er et godt kommunikationsværktøj som jeg opfordrer til vi får noget mere trafik på…det ka være billeder og en smule tekst fra arrangementer, dagens løb eller at tovholderne på dagens løb lige bruger 5 min. på at beskrive ruten. Alt sammen både som appetizer og reminder om, at der er løb eller arrangement den pågældende dag/aften.
PS - enkelte er friske til at lægge interessante løbeaktiviteter op…også udenbys - mere af den slags og meget gerne fra alle løbere der støder på noget inspirerende….
Ordene for nu…udvalget kommer med nyt efter første møde.
Forsat go søndag.
Peter

vores sponsorer logo