Medlemsmøde 29.1.2020
Tidspunkt
29.01.2020 kl. 19.00 - 29.01.2020 kl. 22.00
Sted
Arena Assens
Beskrivelse
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde onsdag den 29.1.2020.
Vi begynder fælles for alle afdelinger og efterfølgende dele vi os op. Fælles kan være kommentarer eller ønsker til arbejdet i bestyrelsen. Nye medlemmer til bestyrelsen. Fælles medlemsarrangement/event til sommer, evt nedsættelse af udvalg.
I de enkeltes afdelinger kan begynderhold, tovholdere og arbejdet i udvalgene være punkter der kan berøres.
Vel mødt
MultiMotion//Assens